Consultant worden bij BCG (the Boston Consulting Group) is niet gemakkelijk; BCG ontvangt jaarlijks letterlijk duizenden CVs en slechts enkele tientallen krijgen uiteindelijk een aanbod. Het is dus uiterst belangrijk dat je de juiste elementen op je CV hebt staan (zoals goede cijfers en nevenactiviteiten). Ook is het belangrijk dat de recruiter deze makkelijk identificeert (i.e., een goede layout). Maar welke elementen zijn nou echt strikt noodzakelijk? Hoe hoog moeten mijn cijfers zijn? En hoe ziet een goede layout er precies uit? Hieronder de antwoorden gebaseerd op een uitvoerige analyse van de CVs van aangenomen consultants. 

Wat staat er op een goed BCG CV qua studieresultaten en overige ervaringen?

Uit een uitvoerige LinkedIn analyse zijn onderstaande factoren naar voren gekomen die belangrijk zijn bij voor een BCG CV.

1. Analytisch – Goede cijfers en meerdere studies

Natuurlijk kijken bedrijven als BCG naar de studies die vermeld staan op je curriculum vitae en de resultaten behaald tijdens de studie. 40% van de consultants heeft over het algemeen een cum laude diploma. Master cijfers liggen meestal boven de 7.5 en vaak veel hoger.

Bij de middelbare schoolcijfers ligt het minimum neestal op de 7.5. Voor Wiskunde B of D wordt het liefste een 8 of hoger gezien.

Consultants met een niet technische achtergrond halen frequent meer dan alleen een Bachelor en een Master; 40% haalt meer dan twee bachelors en/of masters in totaal. Natuurlijk hoeft dit niet allemaal tegelijkertijd; deze consultants doen gemiddeld ook 1 jaar langer over hun studie.

Consultants met een technische achtergrond deden gemiddeld 7 jaar over hun studie, al kunnen we verwachten dat de nieuwe generatie sneller gaat studeren i.v.m. alle nieuwe regulering.

2. Brede ontwikkeling – Buitenland ervaring en Nevenactiviteiten

Naast goede cijfers en eventueel het behalen van meerdere diploma’s zijn de extra-curriculaire activiteiten net zo belangrijk op een goed BCG CV. Activiteiten bij studie- of studentenverenigingen, een stage of studie in het buitenland of een interessante bijbaan laten zien dat je breed ontwikkeld bent. Dit kwam ook terug in onze analyse:

  • 70% van de consultants heeft voor langere tijd in het buitenland gezeten tijdens hun studententijd (minimaal 5 maanden).
  • Veel consultants hebben een voltijd commissiejaar voltooid. Bij consultants met een technische achtergrond was dit ~80%, bij consultants met een niet technische achtergrond een stuk minder (minder dan 50%).

 

BCG CV

 

Hoe ziet een goed BCG CV er uit qua layout?

Een goede layout zorgt dat een recruiter makkelijk het CV kan verwerken en makkelijk de informatie vindt die jou onderscheid als kandidaat. Uit een analyse van CVs van consultants die daadwerkelijk zijn aangenomen bleken de volgende punten het meest belangrijk:

  • De beschrijvingen op het BCG CV zijn makkelijk scan- en verwerkbaar en trekken de aandacht naar de meest indrukwekkende ervaringen en resultaten. Beschrijvingen zijn beschreven met bullit points en bevatten het aantal uur dat is gewerkt, getallen, jouw verantwoordelijkheden en resultaten. Zie hier meer over CV beschrijvingen.
  • Een goed BCG CV bestaat uit een heldere, logische en herkenbare structuur. Zie hier meer over CV structuur
  • De lengte van een CV is belangrijk omdat een te lang CV de aandacht kan afleiden van de meest indrukwekkende prestaties en ervaringen. De lengte van een goed BCG CV is daarom niet meer dan 2 pagina’s en bevat maximaal 800-900 woorden. Zie hier meer over CV lengte

 

Aangenomen worden bij BCG zal uitdagend blijven. Echte met een analytisch profiel dat breed ontwikkeld is, met bijvoorbeeld nevenactiviteiten en buitenlandervaring, maak je een goede kans. Geef je CV  een logische structuur, maak het niet te lang en houd de beschrijvingen duidelijk en je maakt een goede kans om op gesprek te mogen komen.

 

Relevante artikelen