Stap 2 oefencase – structuur

Case interview structuur checklist voorbeeld en oefencase
met antwoorden door oud McKinsey consultant

Voordat we mogelijke antwoorden en de oplossing van dit case interview voorbeeld delen, leggen we hieronder uit wat een goede structuur is. Hiertoe hebben we onze case interview checklist opgesteld. Deze heeft 4 verschillende punten: 1) Het benoemen van de belangrijkste business drivers, 2) Mutually Exclusive (ME), 3) Collectively Exhaustive (CE), 4) granulair. Na het lezen van de tips kan je eventueel je eerder opgestelde structuur verder raffineren (als onderdeel van de oefencase).

Het belangrijkste doel van een structuur is het probleem makkelijker oplosbaar maken. Een probleem wordt makkelijker oplosbaar als je het kan opdelen in kleinere problemen. Deze kan je dan een voor een oplossen, of verdelen in je team. Een probleem wordt ook makkelijker oplosbaar als je anderen kan meenemen in je aanpak voor het probleem (i.e., de structuur), en vervolgens hier samen over kan nadenken. Daarom dient de structuur ook goed uitlegbaar te zijn.

De kleinere problemen (i.e., de deelvragen) moeten wel de moeilijke onderdelen van het probleem behandelen, oftewel de business drivers benoemen. De problemen moeten niet met elkaar overlappen (Mutually Exclusive). Als je alle vragen hebt behandelt, wil je dat je ook daadwerkelijk de vraag volledig kan beantwoorden (Collectively Exhaustive).  Ook moet de structuur gedetailleerd of granulair genoeg zijn om daadwerkelijk stappen te kunnen maken.

Deze vier onderdelen vormen onze case interview structuur checklist. Zie hieronder een toelichting per onderdeel.

Case interview structuur checklist:


1. Benoem de belangrijkste business drivers en/of hypotheses in je structuur

De meeste kandidaten komen met structuren die te generiek zijn voor een specifiek probleem. Deze generieke, vaak te theoretische structuren hebben als nadeel dat allerlei onderdelen worden behandelt die voor deze case niet het meest relevant zijn. Daarentegen worden de meest relevante onderdelen onvoldoende tot in detail uitgewerkt in de structuur.

Een goede structuur geeft gelijk aan wat de meest relevante elementen of business drivers zijn voor een specifiek probleem. Voorbeelden van business drivers:

  • een stijging in de verkoop van luiers door een daling van het aantal nieuw geboren baby’s
  • een stijging van de prijs van een product bij een toename in de vraag
  • Synergie bij een overname door cross-sales van producten van de twee verschillende bedrijven

Sommige issue trees zijn gelijk ook een formule voor het eindresultaat. Bijvoorbeeld een profit tree (profit is gelijk aan omzet min kosten). In een dergelijke structuur kan je bijvoorbeeld de belangrijkste hypotheses en business drivers benoemen door plusjes en minnetjes in de structuur te schrijven. Een plusje geeft dan bijvoorbeeld aan dat je denkt dat dat onderdeel (bijvoorbeeld de prijs) gaat stijgen. Geef uiteraard ook aan waarom.

Hiermee krijg je een structuur die gelijk richting geeft aan de oplossing van het probleem. Het probleem wordt hierdoor makkelijker oplosbaar.


2. Maak je structuur Mutually Exclusive (ME)

Mutually Exclusive betekend dat verschillende elementen in je structuur geen overlap hebben. Het voordeel van een Mutually Exclusive structuur is dat je deelvragen een voor een kan oplossen. Het probleem wordt hierdoor makkelijker oplosbaar, omdat je even geen hersencapaciteit hoeft te geven aan andere onderdelen van de structuur.

Voorbeeld van een niet Mutually Exclusive structuur: Het aantal bomen in de wereld = het aantal bomen in Nederland + Europa + de rest van de wereld

Voorbeeld van een Mutually Exclusive structuur: Het aantal bomen in de wereld = het aantal bomen in Europa + de rest van de wereld


3. Maak je structuur Collectively Exhaustive (CE)

Een structuur is collectively exhaustive als de deelvragen samen de hoofdvraag beantwoorden. Dit dient te gelden voor alle deelvragen in de structuur. Belangrijk is dus om te starten met de juiste hoofdvraag, omdat anders ook de deelvragen irrelevant kunnen zijn.

Een voorbeeld van een structuur die niet Collectively Exhaustive is:

Het aantal pingpongballen in een vliegtuig = volume passagiersruimte / effectief volume pingpongbal

Er is ook nog een cockpit en passagiersruimte, dus dit is niet correct. Vaak is het ook handig om een overig box te creëren. Onderstaande is bijvoorbeeld wel Collectively Exhaustive:

Het aantal pingpongballen in een vliegtuig = (volume passagiersruimte + overige ruimtes) / effectief volume pingpongbal


4. Maak je structuur gedetailleerd genoeg (granulair)

Om echt slagen te maken in een probleem, is het belangrijk om genoeg gedetailleerde deelvragen te creëren. Een oppervlakkige structuur houdt na enkele niveaus op, en is daarom minder nuttig.

Voorbeeld van een oppervlakkige structuur:

Kosten vakantie = kosten hotels + reiskosten + overige kosten

Een nuttigere structuur zou zijn:

Kosten vakantie =

kosten hotels  → kosten hotel A + hotel B
+
Reiskosten → kosten vluchten + kosten trein + autokosten
+
Overige kosten → kosten eten + drinken + overig

Veel strategie consultants verwachten dat een structuur 3 niveaus diep is. Dit betekend dat er na de hoofdvraag nog 3 niveaus komen. Bovenstaande structuur is dus slechts 2 niveaus diep. Je hoeft hierbij niet per se elke deelvraag 3 niveaus diep uit te werken, maar wel de deelvragen met de belangrijkste business drivers of meest ingewikkelde deelproblemen.


5. Overige tips:

Wees voorbereid op vervolg vragen op onderdelen in je structuur. Als je bijvoorbeeld aankondigt dat je de risico’s wilt onderzoeken, is er een dikke kans dat de interviewer je naar deze risico’s gaat vragen.

Als je vast loopt met je structuur, kan je ook bottum-up starten: wat zijn de belangrijkste business drivers voor dit probleem? Deze kan je dan proberen te consolideren (i.e., samen te voegen op een MECE manier) en te structureren richting een top down structuur.

Heb je moeite de business drivers te benoemen?  Verdiep je in strategie gerelateerde boeken zoals Competitive Strategy van Michael Porter. Laatste tip: Een succesvolle Inside Coach kandidaat had veel business sense opgebouwd door structureel het FD van a tot z te lezen.