Sinds 2019 zijn er geen headhunter activiteiten verbonden aan the Inside Coach en zijn er geen mogelijkheden voor persoonlijk contact.