Algemene Verkoopvoorwaarden
van
The Inside Coach
I ALGEMEEN
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben betrekking op al onze overeenkomsten, dienstverlening, aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en rekeningen.

2. The Inside Coach is onderdeel van Zeeuw van der Laan services, KvK nummer: 62092146

 

II AANSPRAKELIJKHEID
1. The Inside Coach kan onder geen geval aansprakelijk worden gesteld door een partij voor een som hoger dan door the Inside Coach aan die partij eerder gefactureerd.

 

Juli 2016