Case interview voorbeeld met market sizing

Onderdeel van bijna elk case interview

Hoe veel pingpongballen passen er in een Boeing 747? Deze vraag lijkt onmogelijk om te beantwoorden binnen de tijd van een case interview. Toch zal in vrijwel elk case interview een soortgelijke vraag voorkomen. Een dergelijke vraag wordt binnen consultancy een market sizing vraag genoemd. Hieronder een case interview voorbeeld en een aantal nuttige tips om deze vragen succesvol te beantwoorden. 

 

Case interview voorbeeld - market sizing

Meestal is het doel van een market sizing vraag het inschatten van de totale omzet van een bepaalde markt. Bestaande case interview voorbeelden:

 • “Hoe groot is de markt voor luiers in India?”
 • “Wat is de omzet van de markt voor high-end ijs in Duitsland?”

Deze case interview voorbeelden lijken te ingewikkeld om binnen 10 minuten te beantwoorden, maar met de juiste tips en stappen kan ook jij de antwoorden van deze vragen relatief nauwkeurig schatten.

Hieronder wordt aan de hand van een case interview voorbeeld uitgelegd hoe je dit het beste kan benaderen.

1. Het begrijpen van de vraag

Voordat je begint aan je schatting is het belangrijk om te verifiëren dat je de vraag duidelijk begrijpt. Voor dit case interview voorbeeld “Hoe groot is de markt voor luiers in India?” moet je eerst duidelijk weten om welk soort luiers het gaat en hoe en in welke eenheid de klant (interviewer) het antwoord wil hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om de markt voor alleen kinderluiers in totale winst in euro’s, maar ook om de totale markt, incl. luiers voor ouderen en nachtluiers in aantallen per jaar.

2. De stappen richting de schatting

Vervolgens ga je schematisch te werk om de gevraagde marktgrootte in dit case interview voorbeeld te benaderen. Hieronder vind je twee uitwerkingen van market sizing vragen.

Voorbeeld 1

Hoe groot is de markt voor luiers in India?”

Case interview voorbeeld: Om de grootte van de markt voor luiers in India te schatten begin je met de gehele bevolking van India, waarna je door middel van aannames de markt voor luiers probeert te schatten. In de tabel hieronder zie je een oplossing van dit case interview voorbeeld.

 

Aantal inwoners in India1,3 miljard
Aanname: Levensverwachting is 80 jaar
Aanname: Iedere leeftijdsgroep is even groot
Aanname: vanaf 0 t/m 4 jaar draagt een luier
 1,3 miljard * 4 / 80
Aantal kinderen dat een luier draagt65 miljoen
Aanname: ieder kind gebruikt 4 luiers per dag
Een jaar bestaat uit 365 dagen
65 miljoen * 4 luiers * 365 dagen
Aantal luiers per jaar94,9 miljard luiers per jaar
Aanname: Prijs per luier is 1 euro
Omzet luiers per jaar in India94,9 miljard euro per jaar

Zorg dat je de aannames zo neemt dat er makkelijk mee te rekenen is. In plaats van het werkelijke inwonersaantal van 1,25 miljard neem je dus 1,3 miljard. Toets elke aanname kort bij de interviewer en pas deze aan wanneer hij aangeeft dat deze te laag of te hoog is.

Bij dit case interview voorbeeld is het belangrijk dat je bij elke stap goed nadenkt of je geen potentiële markt vergeet of dat er in de aannames belangrijke uitzonderingen worden vergeten. In dit voorbeeld zou mogelijk de markt voor luiers voor ouderen nog een rol kunnen spelen. Ook kan je nog aannemen dat niet elk gezin in India luiers kan betalen. Een zeer groot deel van de bevolking zal hun kinderen zonder luiers opvoeden of simpele doeken als luier gebruiken. Deze inzichten tillen jouw case naar een nog hoger niveau.

De bottom-up methode

In sommige gevallen kan het handiger zijn klein te beginnen en naar de gehele markt toe te werken. Een case interview voorbeeld waarbij dit nuttig kan zijn is “Hoe veel stoeptegels liggen er in Amsterdam.”

Bij de bottom-up methode zou je in dit case interview voorbeeld de volgende (versimpelde) methode kunnen toepassen:

 • De grootte van een stoeptegel
 • De gemiddelde lengte en breedte van een stoep
 • Twee stoepen per straat
  • Geeft: Gemiddeld aantal tegels per straat
 • Aantal straten per wijk
 • Aantal wijken in Amsterdam
  • Geeft: Aantal stoeptegels in Amsterdam

Let op dat je goed nadenkt over elke aanname en of je geen uitzonderingen mist. Bij dit case interview voorbeeld mist bijvoorbeeld dat er in het Vondelpark en op de grachten geen stoeptegels liggen, maar klinkers en zand.

3. De sanity check

Bij zo’n case interview voorbeeld is het eindantwoord niet het belangrijkste. De interviewer zal vooral op de volgende punten letten:

 • Hoe gestructureerd je werkt
 • Of je duidelijk je denkwijze kan communiceren
 • Of je goed genoeg kan hoofdrekenen om snel analyses te kunnen doen

Het is echter wel van belang dat jouw antwoord in de juiste ordegrootte is en er dus niet een nul naast zit. Om te hiervoor te zorgen controleer je na elke stap of het antwoord van logische grootte is. Dit noemen we de “Sanity check”.

Als uit het aantal luier dragende kinderen in India 160.000 is op een bevolking van 1,3 miljard, weet je dat je ergens een reken- of schattingsfout hebt gemaakt. Geef dit aan en analyseer waar het is misgegaan. Controleer als je bij het eindantwoord bent gekomen of het wederom een logisch antwoord is en toets dit bij jouw interviewer.

Zelf oefenen

Door thuis dit soort case interview voorbeelden te oefenen word je handig in het doen van aannames, het hoofdrekenen en het gestructureerd oplossen van zo’n vraagstuk. Door veel te oefenen zal jij tijdens je case interview dit soort grote vraagstukken zonder problemen kunnen schatten.  Hieronder staan nog een aantal vragen om mee te oefenen, succes!

 1. Hoe veel lampen moeten er per jaar in straatlantaarns worden vervangen in Utrecht?
 2. Hoe groot is de markt voor 3D televisies in Amerika?
 3. Hoe veel koppen koffie worden er in New York gedronken per jaar?
 4.  Hoe veel …..

 

Wil je toegang tot meer voorbeeld case interviews?

Word nu lid

Lid worden is gratis en kost slechts een paar clicks

 

Lees verder: