Consultancy bedrijven

Consultancy bedrijven eisen soms veel van hun medewerkers, maar je krijgt er veel voor terug. Je wordt constant bijgestuurd en groeit snel in je carrière en krijgt regelmatig feedback en trainingen. Maar wat doen consultancy bedrijven nou precies? Hoe gaan ze te werk en wat zijn hun resultaten?

Wat zijn consultancy bedrijven?

Consultancy bedrijven geven aan andere bedrijven raad en advies om hun werking te verbeteren. Dit kan zijn in IT, Management, Outsourcing, Financial, Health & Care, en noem maar op. Elke tak in de bedrijfswereld kan op bepaalde momenten deze hulp wel gebruiken. Om er enkele te noemen: Arthur D. Little en Bain & Company doen bijvoorbeeld Strategy Consulting; Ernst & Young doet IT en Finance; Capgemini doet Management Consulting, IT Consulting en Outsourcing.

 

consultancy bedrijven

 

Wat doen consultancy bedrijven?

Consultancy bedrijven gaan samen met hun klanten stap voor stap het volledige proces doorlopen. Ze starten met een analyse: hoe staat het bedrijf er nu voor? Dan volgen de adviezen: wat kan er verbeterd worden? Daarna komt de werkelijke begeleiding van het personeel: eventueel herstructureringen of opleidingen van het personeel bijvoorbeeld. Zo gaan zij samen met de klant volledig tot op het einde van het proces, en bouwen dan langzaam hun inbreng af, zodat de klant op zichzelf verder kan. De medewerkers van de consultancy bedrijven werken van thuis uit, op kantoor, of in de kantoren van de klanten.

Wie werkt er bij consultancy bedrijven?

Consultancy bedrijven zijn in alle takken werkzaam. Zij vragen specialisten op alle domeinen. Ze zoeken vooral naar universitairen of mensen met jarenlange praktische ervaring. Meestal start je als Analyst: deze doet bij de klant de analyse en de interviews met de medewerkers om de huidige stand van zaken te definiëren. Op basis daarvan geeft de Consultant advies en maakt een plan van aanpak op. Een Manager beheert het hele proces en is verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams. Senior Consultants en Senior Managers werken met grotere klanten en geven vooral ook hun kennis door aan de jongere generatie.

Waarom werken voor een consultancy bedrijf?

Je kan er vrij jong starten (na de universiteit, of na je MBA), en toch een heel degelijk loon verdienen. Je krijgt in jouw domein volledige steun en je krijgt veel opleidingen, zodat je snel kan groeien. De meeste consultancy bedrijven zijn internationaal gericht. Je krijgt de mogelijkheid om te reizen en met collega’s van andere landen samen te werken.

Relevant: